Filtrasyon

Sulamada Filtrasyon

Sulama suyunun içersindeki tıkanmaya sebeb olabilecek partiküller, su kaynağına göre değişiklik gösterir. Kullanılan sukaynağına göre doğru filtre sistemlerinin seçilmesi ve bu sistemlerin doğru kullanılması, tıkanmanın önlenmesi için önemlidir. Eğer sulama suyu, göl, gölet ve baraj gibi su kaynaklarından alınıyorsa içerisinde yosun ve diğer organik maddeler bulunacağından mutlaka yosunu ayrıştırabilmek için filtre sistemi kullanılmalıdır.

Sulama suyu filtrasyonu için su kaynağının içeriğine ve kalitesine bağlı olarak, farkli partikül boyutlarını tutabilmek için, otomatik ya da manual geri yıkamalı filtrasyon sitemleri kademeli ya da tek aşamalı olarak kullanılabilmektedir.

Sulama suyunda filtrasyon sistemleri kullanmanın avantajları; az basınç kaybı ile su süzmek, katı maddelerin ekipmanlara kaçmasını ve zarar vermesini önlemek, katı maddelerin ayrıştırılıp proses dışına kolayca atılmasını sağlamak şeklinde sıralanabilir.

Filtre Çeşitleri