Sulamada Proje Kriterleri

Sulama sistemlerini projelendirilirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Kanal kazı derinliği, meteorolojik şartlar aksini gerektirmediği sürece, ana hatlarda min 50, tali hatlarda 30cm olmalıdır. Kazı derinliğinin optimum olması, hem sistemi don zararlarından korur, hem de bahçede yapılacak herhangi bir revizyonda, sulama sisteminin zarar görmesini engeller.
 • Sistemde su koçu oluşmaması ve boru ömrünün uzaması için, ana ve tali hatlarda, su hızı 1,5 - 2 m/sn yi geçmemelidir.
 • Sahada farklı karesteristiklere sahip alanlar, farklı zonlarla sulanmalıdır. Güneş - gölge , düz - şev gibi bölgelerin farklı sürelerde sulanabilmesine imkan tanınmalıdır.
 • Sulama aralıkları ve süresi, toprağın infiltrasyon değerleri dikkate alınarak, belirlenmelidir.
 • Gübre dozaj sistemi olan uygulamalarda, sahaya sistemden ayrı olarak, hortum kullanımı için ayrıca hat çekilmelidir ve dozaj sisteminden bağımsız çalışmalıdır.
 • Dozaj pompası kullanılan sistemlerde, mutlaka anlık EC-PH ölçer kullanılmalıdır.
 • Kireç konsantrasyonu yüksek sularda, kireç iyonizeri kullanılması, sistem ömrünü uzatacaktır.
 • Herbir solenoid vananın arkasında, bir adet küresel vana kullanılmalı ve gerektiğinde bu bölge sistemden izole edilebilmelidir.
 • Kullanılan polietilen boruların , UV katkılı ve içlerinin prüzsüz olmasına dikkat edilmelidir. UV katkısız boruların stok alanlarında güneş altında beklemesi, borunun yapısını bozmakta, içleri prüzlü borular sürtünme kaybını arttırmaktadır.
 • Sistem başında,pompa çıkışında, 100 micron manuel yada otomatik filtrasyon kullanılmalıdır. Filtrasyon arıza riskini minimuma indirir ve sisteminizi uzun yıllar problemsiz olarak kullanmanızı sağlar.
 • Damlama hatlarının başında ayrıca 75 micron filtre kullanılması, damlama borularının uzun süre tıkanmadan çalışmasını sağlar..
 • Kullanılan kablolar kılıf içinden geçirilmeli ve kablo bağlantılarında su geçirmez malzemeler kullanılmalıdır.