Solenoid Vanalar

Solenoid vanalar, sahadaki su akışını yönlendirir. Kontrol cihazından gelen sinyal ile hidrolik olarak açılır ve suyun akışına imkan tanır. Sinyalin kesilmesiyle tekrar hidrolik olarak kapanarak akışı keser. 3/4" den 3" e kadar çeşitli çap ve modeller de kullanılır.

Küresel Vanalar

Sürgülü Vanalar

Kelebek Vanalar

Hava Tahliye Vanaları

Hava tahliye vanaları, kapalı sistem boru hatlarının dolumu, boşaltılması ve işletilmesi esnasında oluşabilecek havayı tahliye etmek amacıyla kullanılan hidromekanik prensiplere göre çalışan vanalardır.
Boru hatlarının güvenliği ve verimliliği, hatta oluşan havanın sürekli olarak tahliye edilebilmesi ile yakından ilgilidir.
Hava vanaları, kapalı sistem su dağıtım şebekesinin akciğerleri olarak tanımlanabilir. Vanalar, kapalı konumdayken dışarıya su çıkışını engellerler; açık konumdayken ise sisteme hava emerler veya sistemden dışarıya hava tahliye ederler.
Hava vanaları, temel olarak fonksiyonlarına göre çeşitlendirilebilir. Her bir hava vanasının farklı fonksiyonları bulunmaktadır ve hepsi aynı amaç için kullanılamaz.
Kullanıcı, sistemindeki ihtiyaca göre en uygun amaçlı hava vanasını seçmeli, doğru bir şekilde, doğru konuma monte etmelidir. Vana seçiminde atılması gereken ilk adım, hava vanasının çeşidinin seçilmesidir.
Daha sonra kullanıcı vana çapını ve konumlandırmasını belirlemelidir.

No images found.

Basınç Düşürücü Vanalar

Sulama sistemlerinde, eğimden ya da su kaynağından oluşan basınç artışları boru hatlarına zarar verir. Bu durumun önüne geçmek için pilot kontrollü basınç düşürücü vanalar kullanılır. Bu vanalar her debide giriş basıncından bağımsız olarak, çıkış basıncını sabitler. Eğimli projelerde, ana hat üzerinde bir yada bir den fazla kullanılarak sistem basıncı istenilen aralıkta tutulur.